Aby proces rezerwacji wizyt lekarskich przebiegał sprawnie i komfortowo zarówno dla Ciebie, jak i Twoich pacjentów koniecznie określ niezbędne parametry terminarza:

  • Nazwa terminarza – w zależności od tego, czy chcesz prowadzić jeden terminarz dla całej przychodni, czy kilka osobnych (np. dla oddziałów) wprowadź odpowiednią nazwę, przykładowo Terminarz Pracowni WROC-MED;
  • Adres email do kontaktu zwrotnego – na wprowadzony tutaj adres email będzie wysyłana odpowiedź pacjenta w przypadku gdy zechce odpowiedzieć na przesłane do niego powiadomienia.
  • Minimalny czas rezerwacji przed terminem – jeśli chcesz, by np. zamknąć możliwość rezerwacji na godzinę przed, wprowadź w pole godz. wartość 1. Dzięki temu rezerwacja będzie możliwa najpóźniej na 1 godziny przed planowaną wizytą;
  • Maksymalny czas rezerwacji w przód – tu możesz wyznaczyć czas, na jaki można dokonać rezerwacji wizyty w przód. Jeśli wprowadzisz np. wartość 30 dni, to rezerwacje będą przyjmowane wyłącznie na kolejnych 30 dni;
  • Anulowanie rezerwacji z wyprzedzeniem – podaj najkrótszy czas przed zarezerwowanym terminem, do kiedy można odwołać rezerwacje;
  • Odstępy czasu przy wyborze godzin rezerwacji – wskaż najmniejszy odstęp czasowy pomiędzy rezerwacjami. W przedstawianym przykładzie odstępy czasowe ustawione są na 10 minut.

Jeśli definiowany terminarz ma być dostępny w innych godzinach niż podanych wcześniej godzinach otwarcia placówki, koniecznie wprowadź prawidłowe Godziny dostępności.

W prawej części okna musisz określić, z jakimi kategoriami i konkretnymi zasobami (pracownikami) terminarz będzie powiązany (mogą to być wszyscy pracownicy lub tylko wybrani). W ten sposób możesz określić, że np. dany terminarz obejmuje tylko usługi wykonywane przez pracowników danej specjalizacji. Do kolejnego terminarza będzie można przypisać pracowników pozostałych specjalizacji.

Jeśli wszystkie wyżej wymienione parametry zostały określone, kliknij DALEJ.