Tworząc podmiot klienta biura w programach linii InsERT GT należy już na początku zaznaczyć, że właścicielem licencji jest biuro rachunkowe.

Po uruchomieniu programu, wybierz opcję Nowy i wprowadź nazwę podmiotu, najlepiej nazwę firmy klienta. Następnie kliknij w przycisk OK.


Teraz wybierz opcję Wersja pełna (wymagana licencja). Wprowadź otrzymany numer licencji dla biur rachunkowych, zapoznaj się z warunkami licencji oraz treścią informacji o abonamencie i zaakceptuj je zaznaczając odpowiednie pola.

Zaznacz pole Właściciel licencji jest biurem rachunkowym.


Program automatycznie wyświetli komunikat o konsekwencjach zaznaczenia tej opcji, tzn. że na danym podmiocie wszystkie programy księgowo-kadrowe oraz rozszerzenia do nich (PLUSy i Sfera) będą musiały także zostać zarejestrowane na biuro rachunkowe. Kliknij w przycisk Tak.

Teraz zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.


Program tworzy podmiot, co w zależności od komputera może zająć kilka do kilkunastu minut.


Po założeniu podmiotu uruchamiany jest kreator. W kolejnych krokach wprowadź dane firmy klienta oraz uzupełnij pozostałe parametry księgowe podmiotu.

Po zakończeniu kreatora wdrożeniowego programu należy zarejestrować licencję.

W oknie Ostrzeżenie – licencja niezarejestrowana kliknij w przycisk Zarejestruj się.


Pojawiasię okno z uwagą dotyczącą konieczności ewentualnej przyszłej rejestracji wszystkich produktów księgowo-kadrowych oraz rozszerzeń (PLUSy oraz Sfera) dla tego podmiotu na biuro rachunkowe.

Kliknij w przycisk Tak, aby przejść dalej.


Jeśli jest to pierwszy podmiot klienta rejestrowany na ten numer licencji, przejdź do kroku Rejestracja pierwszego podmiotu klienta biura.  

Jeżeli rejestrujesz już podmiot kolejnego klienta korzystając z tej licencji przejdź do kroku Rejestracja podmiotu kolejnego klienta biura.