Tworząc podmiot klienta biura w programach linii InsERT GT należy już na początku zaznaczyć, że właścicielem licencji jest biuro rachunkowe.

Po uruchomieniu programu, wybierz opcję Nowy i wprowadź nazwę podmiotu, najlepiej nazwę firmy klienta. Następnie kliknij w przycisk OK.Teraz wybierz opcję Wersja pełna (wymagana licencja). Wprowadź otrzymany numer licencji dla biur rachunkowych, zapoznaj się z warunkami licencji oraz treścią informacji o abonamencie i zaakceptuj je zaznaczając odpowiednie pola.

Zaznacz pole Właściciel licencji jest biurem rachunkowym.Program automatycznie wyświetli komunikat o konsekwencjach zaznaczenia tej opcji, tzn. że na danym podmiocie wszystkie programy księgowo-kadrowe oraz rozszerzenia do nich (PLUSy i Sfera) będą musiały także zostać zarejestrowane na biuro rachunkowe. Kliknij w przycisk Tak.


Teraz zatwierdź ustawienia klikając przycisk OK.Program tworzy podmiot, co w zależności od komputera może zająć kilka do kilkunastu minut.Po założeniu podmiotu uruchamiany jest kreator. W kolejnych krokach wprowadź dane firmy klienta oraz uzupełnij pozostałe parametry księgowe podmiotu.


Po zakończeniu kreatora wdrożeniowego programu należy zarejestrować licencję.

W oknie Ostrzeżenie – licencja niezarejestrowana kliknij w przycisk Zarejestruj się.Pojawia się okno z uwagą dotyczącą konieczności ewentualnej przyszłej rejestracji wszystkich produktów księgowo-kadrowych oraz rozszerzeń (PLUSy oraz Sfera) dla tego podmiotu na biuro rachunkowe.

Kliknij w przycisk Tak, aby przejść dalej.Jeśli jest to pierwszy podmiot klienta rejestrowany na ten numer licencji, przejdź do kroku Rejestracja pierwszego podmiotu klienta biura.  

Jeżeli rejestrujesz już podmiot kolejnego klienta korzystając z tej licencji przejdź do kroku Rejestracja podmiotu kolejnego klienta biura.