Po zarejestrowaniu podmiotu, czas na podłączenie do niego Konta InsERT biura rachunkowego.

Kliknij w tym celu w ikonę Konto InsERT znajdującą się z prawej strony paska narzędzi, a następnie wybierz opcję Podłącz Konto InsERT.

W formularzu Podłączanie do Konta InsERT podaj adres e-mail i hasło do konta biura rachunkowego. Następnie kliknij w przycisk Zaloguj się.

Konto InsERT biura rachunkowego zostało podłączone do podmiotu klienta. Dzięki temu możliwe będzie udostępnienie klientowi usług w ramach Portalu Biura. Umożliwi to także korzystanie z SMSów w ramach pakietu zakupionego przez biuro rachunkowe. Informacje dotyczące aktywacji usługi SMS oraz jej wykorzystania w programach InsERT GT dostępne są w tym tutorialu.

Jak wspomniano wcześniej – Konto InsERT biura rachunkowego umożliwia także udostępnianie usługi Subiekt 123 dla klientów.