Kolejny etap rejestracji pierwszego podmiotu na danej licencji biura rachunkowego to uzupełnienie danych firmy (biura rachunkowego).

Wprowadź dane adresowe oraz NIP, numer telefonu i adres e-mail. Uzupełnij także dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za program oraz miejsca zakupu licencji.

Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij w przycisk Dalej.


W kolejnym kroku wprowadź dodatkowe dane adresowe, jeśli np. adres do korespondencji różni się od wprowadzonego wcześniej adresu firmy. Kliknij Dalej.


Kolejny krok to oświadczenie dotyczące poprawności danych. Zweryfikuj dane i zaznacz Oświadczenie. Następnie kliknij w przycisk Dalej.


Kolejny krok to oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami na temat przetwarzania danych. Zapoznaj się z klauzulą i zaznacz pole Oświadczam…. Następnie kliknij w przycisk Dalej.


Teraz zadecycuj, czy chcesz otrzymywać ważne informcaje od InsERTu za pośrednictwem kanałów e-maila, telefonu, SMS. Możesz skorzystać z opcji wszystkie formu, która zaznaczy wszystkie wymienione kanały komunikacji. Kiknij w przycisk Dalej.


Kilka kolejnych kroków to informacja o darmowym 3-miesięcznym abonamencie. Zapoznaj się z nią i kliknij Dalej.


Następnie zostaniesz poproszony o wypełnienie dobrowolnej ankiety marketingowej. Udzielając odpowiedzi na poszczególne pytania i przejdź do końca kreatora. Za każdym razem zatwierdzaj krok klikając w przycisk Dalej.


Wprowadzone dane zostały przygotowane do przekazania do rejestracji. Wciśnij przycisk Dalej aby dokonać rejestracji przez internet.


Proces rejestracji został zakończony. Aktywacja licencji dla biur rachunkowych może potrwać jakiś czas, możesz już jednak rozpocząć korzystanie z programu.

Konto InsERT zostało wstępnie powiązane z firmą, tj. biurem rachunkowym. W serwisie https://mojekonto.insert.com.pl firma przez jakiś czas może jeszcze oczekiwać na zatwierdzenie przez InsERT. Kliknij w przycisk Zakończ aby uruchomić program.