Jeżeli tworzysz podmiot kolejnego klienta z wykorzystaniem danej licencji dla biur rachunkowych (np. Rewizor GT), najprostszym sposobem rejestracji będzie wykorzystanie kodu aktywacyjnego.

W pierwszej kolejności przygotuj kod aktywacyjny, który otrzymałeś w wiadomości e-mail po pierwszej rejestracji tej licencji.

W oknie Rejestracja programu wybierz opcję rejestracji przez Wpisanie numeru. Następnie kliknij w przycisk Dalej.


Program prosi Cię o uzupełnienie danych firmy. Uzupełnij dane biura rachunkowego podając adres, NIP, numer telefonu i adres e-mail. Następnie kliknij w przycisk OK.


W kolejnym oknie wprowadź przygotowany wcześniej kod aktywacyjny i zatwierdź krok klikając w przycisk Dalej.


Program informuje o tym, że po dokonaniu rejestracji zmiana NIPu w podmiocie nie będzie już możliwa. Kliknij przycisk Tak, aby zarejestrować podmiot.


Program informuje o pomyślnie przeprowadzonym procesie rejestracji.
Kliknij przycisk Zakończ.


Następuje uruchomienie programu.