W przypadku programu Subiekt GT można również zwiększyć liczbę stanowisk, jeśli placówka oświatowa wnioskowała o takie rozszerzenie. Aby to zrobić, należy:

1. Kliknąć górne menu Pomoc Zarządzanie licencjami.


2. Przejść do Licencji podmiotu.


3. Kliknąć Zwiększ.


4. Program otworzy okno, w którym będzie można wpisać otrzymany kod licencyjny, zwiększający liczbę dostępnych stanowisk.


5. Po pomyślnym wprowadzeniu poprawnego kodu kreator poinformuje o zakończeniu operacji.


W oknie Licencje podmiotu widoczna będzie nowa liczba dostępnych stanowisk.