Procedurę uzyskania licencji dla programu linii GT należy rozpocząć od przesłania do firmy InsERT – na adres mailowy szkoly@insert.com.pl – skanu pisma, zawierającego następujące informacje:

  • NIP placówki,
  • nazwa placówki,
  • adres placówki,
  • pieczątka,
  • podpis osoby odpowiedzialnej za wykorzystanie oprogramowania wyłącznie w celach edukacyjnych,
  • programy, do których mają zostać przesłane kody licencyjne.