Rejestrując licencję po raz pierwszy należy wybrać opcję rejestracji przez Internet. W sytuacji, gdy licencja została już wcześniej zarejestrowana i użytkownik posiada kod aktywacyjny, należy wybrać opcję Wpisanie numeru.


Po kliknięciu Dalej możliwe będzie skorzystanie z dwóch sposobów rejestracji:

W przypadku, gdy jest to pierwsza rejestracja licencji oraz nie zostało wcześniej utworzone Konto InsERT, należy:

1. Kliknąć przycisk Załóż konto InsERT.


2. Uzupełnić dane, zapoznać się i zaakceptować regulamin oraz zasady i cele przetwarzania danych osobowych, a następnie kliknąć przycisk Załóż konto.


3. Po utworzeniu Konta InsERT pojawi się informacja, że użytkownik został zalogowany do utworzonego przez niego konta. Aby kontynuować, należy przejść Dalej.


4. Teraz należy uzupełnić dane, wymagane przez kolejne kroki kreatora.


5. W przedostatnim etapie rejestracji zostanie wyświetlona informacja o tym, że dane rejestracyjne zostały przygotowane i można dokonać procesu rejestracji licencji przez Internet. W tym celu, należy kliknąć Dalej.


6. W ostatnim kroku kreatora zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym zarejestrowaniu licencji i oczekiwaniu na akceptację rejestracji przez firmę InsERT. Status akceptacji licencji można śledzić logując się do Konta InsERT.


W przypadku, gdy jest to pierwsza rejestracja licencji oraz zostało wcześniej utworzone Konto InsERT, należy:

1. Wybrać opcję Zaloguj się.


2. Wpisać dane logowania.


3. Wyświetli się informacja, że użytkownik został zalogowany na wskazane przez niego konto. Aby przejść do następnego etapu, należy kliknąć Dalej.


4. Teraz należy uzupełnić dane, wymagane przez kolejne kroki kreatora.


5. W przedostatnim etapie rejestracji pojawi się informacja, że dane rejestracyjne zostały przygotowane i można zarejestrować licencję.


6. W ostatnim kroku kreatora zostanie wyświetlona informacja o pomyślnym zarejestrowaniu licencji i oczekiwaniu na akceptację rejestracji przez firmę InsERT. Status akceptacji licencji można śledzić logując się do Konta InsERT.