Po otrzymaniu kodów licencyjnych należy pobrać i zainstalować na stanowisku komputerowym oprogramowanie, które dostępne jest na stronie https://edukacja.insert.com.pl/aktualne_wersje.html.

Po zainstalowaniu oprogramowania trzeba uruchomić odpowiedni program i utworzyć nowy podmiot. Aby to zrobić, należy:

1. W oknie wyboru podmiotu zaznaczyć Nowy i wpisać Nazwę podmiotu.


2. Wybrać Wersję pełną, wpisać Numer licencji oraz zapoznać się i zaakceptować Warunki licencji oraz Treść informacji o abonamencie.


3. Numer NIP tworzonego podmiotu oraz jego dane adresowe muszą zgadzać się z danymi placówki oświatowej, której została przyznana licencja.


4. W celu rozpoczęcia pracy należy zarejestrować program.