W tym kroku przedstawiamy proces rejestracji podmiotu w sytuacji, gdy licencja przyznana placówce oświatowej została już zarejestrowana i administrator posiada kod aktywacyjny do zainstalowanej wersji programu.

Ten sposób rejestracji powinien zostać wykorzystany przez uczniów, którzy utworzyli podmioty na potrzeby zajęć edukacyjnych.


W przypadku gdy jest to rejestracja podmiotu, a licencja wraz z numerem aktywacyjnym została już przekazana, należy:

1. W oknie rejestracji wybrać Wpisanie numeru.


2. Wpisać Kod aktywacyjny i przejść Dalej. Kod aktywacyjny jest wysyłany do właściciela licencji bezpośrednio po pierwszej rejestracji i dotyczy określonej wersji oprogramowania.


3. Kreator wyświetli informację, że po rejestracji zmiana numeru NIP dla tego podmiotu nie będzie już możliwa. Okno należy zatwierdzić przyciskiem Tak.


4. W ostatnim etapie kreator potwierdzi rejestrację programu.


Po uruchomieniu program wyświetli okno z konfiguracją dotyczącą wiadomości InsMail. Warto zaznaczyć dostępne tam opcje w sposób pokazany na poniższym zdjęciu. Pozwoli to na korzystanie z pełnej funkcjonalności systemu.


Status licencji można sprawdzić za pomocą górnego menu PomocZarządzanie licencjami.


W zarządzaniu licencjami użytkownik może sprawdzić status licencji, a także jej szczegóły, wybierając przycisk Licencje podmiotu. W prezentowanym widoku będzie można zobaczyć informację o wersji uprawnień, a także dostępnej liczbie stanowisk przyznanych w ramach licencji. W celu sprawdzenia m.in. numeru licencyjnego, statusu licencji czy posiadanej wersji uprawnień, należy kliknąć Licencje podmiotu.


Dane zostaną wyświetlone w kolejnym oknie.