Instrukcja przedstawia sposób rejestracji licencji programu linii GT przez placówkę oświatową. Proces rejestrowania został przedstawiony na przykładzie programu Subiekt GT, w analogiczny sposób należy wykonać go w pozostałych programach.