Po zalogowaniu do aplikacji zarezerwuj.pl przejdź do modułu Ustawienia. Kliknij w ikonę koła zębatego, która dostępna jest w menu po lewej stronie.


Po przejściu do ustawień kliknij w opcję Integracje, znajdującą się w sekcji Ogólne – Firma.


Wybierz integrację spotkań online Zoom.


Aby aktywować Zoom, kliknij POŁĄCZ Z KONTEM ZOOM.


W odrębnej zakładce przeglądarki zostaniesz przekierowany do miejsca logowania do Zoom. Wprowadź prawidłowy adres e-mail, hasło i kliknij Sign In lub skorzystaj z alternatywnych sposobów logowania dostępnych na stronie.


Po zalogowaniu zostaniesz poproszony o wyrażenie wstępnych zgód niezbędnych do integracji Zoom z zarezerwuj.pl. Aby zaakceptować zgody kliknij Pre-approved a następnie Authorize.


Po pomyślnym połączeniu z platformą Zoom aplikacja zarezerwuj.pl wyświetli komunikat informujący użytkownika o niezbędnym wskazaniu adresu e-mail przypisanego do konta Zoom w polach osób / zasobów, dla których mają być tworzone spotkania. Proces ten omówimy w jednym z kolejnych kroków tutoriala.