Po zalogowaniu powrócisz do ustawień integracji w zarezerwuj.pl.

W kolumnie Powiadomienia e-mail kliknij edytuj w celu dokonania zmian w domyślnych szablonach treści.


W oknie edycji powiadomienia wprowadź zmiany w pozycji Temat i Treść.
Po prawej stronie przygotowane są pozycje autotekstowe, których możesz użyć w treści. Wystarczy, że klikniesz w jedno z pól, a przeniesie się ono do treści w miejsce ustawionego kursora.

Pod opisanymi polami widoczny jest również podgląd przykładowego powiadomienia, dzięki któremu jeszcze precyzyjniej dostosujesz treść powiadomienia do własnych wymagań.

Po zakończeniu edycji kliknij ZATWIERDŹ.


Aby zapisać wprowadzone zmiany w zarezerwuj.pl kliknij ZAKTUALIZUJ.