Przejdź do modułu Ustawienia. Kliknij w ikonę koła zębatego, która dostępna jest w menu po lewej stronie.


Po przejściu do ustawień kliknij w opcję Usługi, znajdującą się w sekcji Ogólne.


Kliknij w ikonę edycji usługi, do której chcesz automatycznie planować spotkania Zoom.


W edytowanej usłudze zaznacz checkbox Automatycznie planuj spotkania online oraz wysyłaj linki klientom, a następnie kliknij ZATWIERDŹ.

Powtórz tą czynność na każdej z usług, do której mają tworzyć się spotkania Zoom.