Przejdź do modułu Ustawienia. Kliknij w ikonę koła zębatego, która dostępna jest w menu po lewej stronie.


Po przejściu do ustawień kliknij w opcję Zasoby (pracownicy), znajdującą się w sekcji Ogólne.


Kliknij edytuj przy zasobie (pracowniku).


Aby powiadomienia związane z spotkaniami Zoom docierały do klienta, w danych zasobu (pracownika) niezbędne jest uzupełnienie pozycji Adres e-mail. Powinien to być ten sam adres, który wykorzystywany jest do logowania na konto administratora w platformie Zoom. Może to być również adres e-mail konta Zoom przypisanego do konta administratora.

Warto zaznaczyć, że taka integracja pozwala na obsługę wielu różnych adresów przypisanych do konta administratora Zoom, a co za tym idzie każdy z pracowników po zalogowaniu na swoje konto Zoom ma wgląd w tylko i wyłącznie swoje spotkania.


Aby rozpocząć proces przypisania kolejnego adresu e-mail do konta Zoom, uruchom przeglądarkę internetową i przejdź do adresu https://zoom.us

Po załadowaniu strony kliknij przycisk SIGN IN aby się zalogować.


Na kolejnej stronie wprowadź prawidłowy adres e-mail konta administratora Zoom oraz hasło. Następnie kliknij Sign In.


Po zalogowaniu przejdź do strony Users w menu User Management sekcji ADMIN.


Aby uzyskać pełny dostęp do tego miejsca, zostaniesz poproszony o zweryfikowanie swojej tożsamości za pomocą karty kredytowej lub konta PayPal. Należy zaznaczyć, że owa weryfikacja nie niesie za sobą żadnych dodatkowych opłat, jednakże jest niezbędna do zakończenia procesu dodawania kolejnego adresu e-mail w koncie administratora Zoom.

Miejsce do wprowadzenia danych weryfikacyjnych znajduje się na dole strony. Uzupełnij je prawidłowo, a następnie kliknij Update.


Po zakończeniu weryfikacji zostaniesz przeniesiony do docelowej strony Users.

Aby dodać kolejny adres e-mail, dla którego mają być tworzone spotkania Zoom, kliknij w przycisk + Add Users.


Wprowadź prawidłowy adres e-mail użytkownika, dla którego będą tworzone spotkania Zoom, a następnie kliknij Add.


Na wskazany adres e-mail wysłana zostaje prośba o dołączenie do konta Zoom. Do momentu akceptacji zaproszenie będzie widoczne w zakładce Pending. Z poziomu tej zakładki możemy ponawiać wysyłkę zaproszenia za pomocą przycisku Resend lub usuwać je za pomocą przycisku Delete.


Poniższy obraz przedstawia przykładową wiadomość e-mail, którą otrzymuje zapraszany użytkownik. Aby dokończyć proces dodawania kolejnego adresu e-mail użytkownika do konta administratora Zoom, w zaproszeniu należy kliknąć Activate Your Zoom Account. W ten sposób rozpoczynany jest proces aktywacji nowego konta Zoom.


Aktywacja konta może odbyć się poprzez logowanie na konto Google, logowanie na konto Facebook lub rejestrację w Zoom za pomocą hasła.


W przypadku aktywacji konta poprzez logowanie adresem e-mail podanym przez administratora Zoom w zaproszeniu, aplikacja poinformuje Cię o odnalezieniu powiązanego konta (zostało ono stworzone podczas dodawania nowego adresu e-mail użytkownika przez administratora). Aby zakończyć proces dodawania kolejnego adresu e-mail użytkownika do konta administratora Zoom kliknij Link and Sign In.


Od tego momentu podczas edycji zasobów (pracowników) w aplikacji zarezerwuj.pl możesz wprowadzać kolejny adres e-mail, którego konfiguracja od strony konta Zoom została opisana powyżej.

Lista adresów e-mail, możliwa do wykorzystania, będzie widoczna w koncie administratora Zoom, na stronie Users, w menu User Management sekcji ADMIN. Również z tego poziomu administrator Zoom będzie miał możliwość zarządzania dodanymi adresami e-mail.