W poniższym przykładzie przedstawiamy proces rezerwacji uczestnictwa w wydarzeniu, wykorzystując formularz zamieszczony na stronie www. Tym sposobem rezerwacji zainteresowani będą klienci odwiedzający Twoją stronę. Warto wspomnieć, że stworzenie formularza rezerwacji i wygenerowanie skryptu do przeklejenia na stronę www odnajdziesz w menu Ustawienia -> sekcja Formularz na WWW -> Widgety (zobacz jak dodać i skonfigurować formularz rezerwacji w aplikacji zarezerwuj.pl).

Rezerwacja dotyczy zajęć Jogi w dniu 28.05.2021 o godzinie 11.00. Zajęcia poprowadzi Arleta Sowińska.

Aby klient rozpoczął proces rezerwacji uczestnictwa w zajęciach musi odnaleźć na stronie WWW, udostępnioną przez Ciebie formularz rezerwacji.

Na stronie z zamieszczonym widgetem należy wskazać interesującą nas usługę klikając przy niej w przycisk ZAPISZ SIĘ.
Nazwa przycisku może się różnić w zależności od ustawień widgetu.
Warto wspomnieć, że ten widok może przyjąć graficzną postać terminarza, w zależności od tego jak zostanie wyedytowany widget.


W następnym kroku klient zostanie poproszony o uzupełnienie danych osobowych takich jak Imię, Nazwisko, Telefon oraz E-mail. W pozycji Pole dodatkowe istnieje możliwość pozostawienia dodatkowej informacji dla firmy.

Widoczne jest również podsumowanie dotychczasowych kroków rezerwacji uczestnictwa w wybranym wydarzeniu.

Aby zakończyć proces rezerwacji sprzętu w wypożyczalni należy kliknąć ZAPISZ SIĘ.


Na koniec klient otrzyma komunikat świadczący o przyjęciu złożenia rezerwacji. Z tego miejsca istnieje również możliwość rezerwacji uczestnictwa w kolejnym wydarzeniu. Wystarczy kliknąć DOKONAJ KOLEJNEJ REZERWACJI.


O potwierdzeniu rezerwacji klient zostanie również poinformowany drogą mailową.