W kolejnym kroku określ kategorie (grupy) zasobów, którymi dysponujesz. W przypadku klubu fitness będą to Trenerzy sportowi. Kliknij Dodaj kategorię.


W oknie dodawania kategorii wprowadź nazwę kategorii i zaznacz checkbox „Czy jest to osoba?” a następnie kliknij ZATWIERDŹ.


Po powrocie na wcześniejszą stronę powinna pojawić się lista z dodaną kategorią zasobów (grupą pracowników) – Trenerzy sportowi.

Aby przejść do kolejnego kroku kliknij DALEJ.