W tym kroku dodaj wszystkich trenerów fitness klubu, którzy prowadzą oferowane zajęcia fitness.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych, kliknij Dodaj zasób .


Wybierz wcześniej stworzoną kategorię zasobu. W przedstawianym przykładzie będą to Trenerzy sportowi.

Wprowadź Imię i Nazwisko pracownika (trenera) oraz Nazwę publiczną – tą nazwę zobaczą klienci.

Jeśli dodasz Adres e-mail trenera, będziesz mógł mu w przyszłości wysyłać różne ważne informacje – np. grafik pracy.

W polu Opis możesz wprowadzić dowolne informacje o pracowniku, np. zdobyte certyfikaty i nagrody, specjalizacje.

Dla każdego z zasobów (trenerów) ustaw indywidualny kolor etykiety w terminarzu. Dzięki temu wszystkie przyjęte rezerwacje usług wykonywanych przez danego trenera będą wyróżnione tym właśnie kolorem.

Następnie wybierz, jakie usługi świadczyć będzie definiowany trener.

Ustaw Godziny dostępności, jeśli są one różne od wcześniej podanych godzin pracy firmy.

Jeśli chcesz, możesz dodać zdjęcie trenera klikając w link dodaj zdjęcie u góry ekranu.

Na koniec kliknij ZATWIERDŹ.

Jeśli twój klub zatrudnia więcej niż jednego trenera, możesz zacząć wprowadzać dane kolejnego.


Po dodaniu wszystkich zasobów (trenerów) kliknij DALEJ.