Klienci w Twoim sklepie poruszają się po menu, które tworzone jest przy zakładaniu sklepu. Zmian w nim możesz dokonać wybierając z menu opcję Wygląd witryny -> struktura menu.

Pokażemy Ci, jak dodać wcześniej utworzoną nową stronę. W polu Edytowane menu pozostaw pozycję Menu główne,  w sekcji Strony odnajdź dodaną stronę i zaznacz ją (w naszym przykładzie to strona Promocje) i kliknij w przycisk Dodaj do menu.


Strona Promocje pojawi się w sekcji Definiowanie struktury menu – na samym dole. Jeśli taka ma być struktura Twojego menu kliknij w przycisk Zapisz.


Warto pamiętać, że dzięki metodzie przeciągnij i upuść możesz dowolnie zmieniać kolejność stron w menu. Co więcej, możesz nową stronę Promocje umieścić także w podmenu strony Oferta.

W tym celu metodą przeciągnij i upuść umieść stronę Promocje na stronie Oferta tak aby program zaproponował zagnieżdżenie.

Strona Promocja została umiejscowiona w podmenu strony Oferta, co odzwierciedlone zostało lekkim przesunięciem w prawo względem strony Oferta w prezentowanej strukturze menu. 

Pamiętaj, aby zapisać zmiany klikając przycisk Zapisz. Teraz sprawdź wprowadzone zmiany klikając opcję Przejdź do witryny – znajdującą się górnej części okna.


Na podglądzie strony nowe menu będzie wyglądać jak na poniższym obrazie.