Aby rozpocząć przesyłanie dokumentów do biura rachunkowego, zaloguj się do Portalu Biura. Wejdź w tym celu na stronę https://app.portalbiura.pl, a następnie zaloguj się do Konta InsERT. Podaj e-mail i hasło, następnie kliknij w przycisk ZALOGUJ SIĘ.Zalogowałeś się do Portalu Biura. Możesz teraz rozpocząć przesyłanie dokumentów.