Pamiętaj, że dokumenty możesz przesyłać jako obrazy, w niemal dowolnym formacie graficznym (JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF itp.), jak również skany, np. w formacie PDF. Jedynym ograniczeniem jest rozmiar pojedynczego pliku, który może wynosić maksymalnie 10 MB.

Korzystając z komputera możesz przesyłać zdjęcia lub skany dokumentów na kilka sposobów.

Pierwszym z nich jest znana z systemu Windows metoda „przeciągnij i upuść”. Zaznacz pliki, następnie kliknij na nie lewym przyciskiem myszy i przytrzymując go przesuń kursor w obszar okna przeglądarki, następnie puść przycisk myszy.


Następuje wysyłka plików. Po kolei zostają wczytane do listy w Portalu Biura.


Drugim sposobem na przesłanie plików jest wczytanie ich za pomocą przycisku Prześlij dokumenty, znajdującego się w lewym górnym rogu strony Portal Biura.


Pojawia się standardowe okno wyboru plików. Przejdź do katalogu z plikami do wysyłki. Zaznacz jeden lub wiele plików i kliknij w przycisk Otwórz znajdujący się w dolnej części okna.


Pliki zostają przesłane.

W razie pomyłki możesz usunąć plik z listy. Kliknij w tym celu w menu danej pozycji na liście (ikona trzech kropek na końcu listy), a następnie wybierz opcję Usuń.


Możesz też dodać opis do przesłanego dokumentu. Jeśli chcesz przekazać do biura rachunkowego jakąś dodatkową informację na temat danego dokumentu kliknij w menu danej pozycji (ikona trzech kropek na końcu listy), a następnie wybierz opcję Dodaj opis.


W okienku Opis do pliku… Wprowadź opis, który zostanie przekazany do biura wraz z dokumentem. Następnie kliknij w przycisk Zapisz.


Wprowadzony opis jest symbolizowany na liście w postaci niebieskiej chmurki.