Portal Biura umożliwia również przesyłanie dokumentów z możliwością scalania wielu plików w jeden dokument, jak i dzielenia jednego pliku na wiele dokumentów. Aktualnie omawiana funkcjonalność dostępna jest podczas przesyłania dokumentów przy pomocy komputera.

Dzielenie jak i łączenie dokumentów podczas przesyłania możesz uruchomić rozwijając menu przesyłania dokumentów, a następnie klikając w opcję Połącz lub podziel pliki.


Poniżej przedstawimy, w jaki sposób przesłać i scalić ze sobą dokument składający się z dwóch plików.

Przesyłanie plików może odbywać się przy pomocy opcji Dodaj plik.


Pojawia się standardowe okno wyboru plików. Przejdź do katalogu z plikami do wysyłki. Zaznacz jeden lub wiele plików i kliknij w przycisk Otwórz.


Drugim sposobem jest znana z systemu Windows metoda „przeciągnij i upuść”. Zaznacz pliki, następnie kliknij na nie lewym przyciskiem myszy i przytrzymując go przesuń kursor w obszar okna przeglądarki, następnie puść przycisk myszy.


Zaimportowane pliki pojawią się na liście. W celu połączenia ze sobą obu plików w jeden dokument, skorzystaj z opcji Usuń podzielenie pliku. Odnajdziesz ją pomiędzy zaimportowanymi dokumentami.


Po scaleniu plików w jeden dokument możesz przejść dalej klikając opcję Kontynuuj.


Przed zapisem scalonego dokumentu w Portalu Biura otrzymujesz możliwość podglądu scalonego dokumentu przy pomocy , oraz ewentualnej zmiany nazwy zapisywanego dokumentu dzięki opcji .

W celu zatwierdzenia zmian i przesłania dokumentu do portalu, skorzystaj z opcji Prześlij plik.


Scalony dokument zostaje przekazany do Portalu Biura, skąd Twoje biuro rachunkowe niebawem go pobierze.


Poniżej przedstawimy, w jaki sposób przesłać dwie faktury znajdujące się w jednym pliku, wykorzystując opcję dzielenia go na wiele dokumentów.

Przesyłanie pliku może odbywać się przy pomocy opcji Dodaj plik.


Pojawia się standardowe okno wyboru plików. Przejdź do katalogu z plikami do wysyłki. Zaznacz jeden lub wiele plików i kliknij w przycisk Otwórz.


Drugim sposobem jest znana z systemu Windows metoda „przeciągnij i upuść”. Zaznacz pliki, następnie kliknij na nie lewym przyciskiem myszy i przytrzymując go przesuń kursor w obszar okna przeglądarki, następnie puść przycisk myszy.


Wyświetlona zostanie kompletna liczba stron importowanego pliku. W celu podzielenia go na osobne dokumenty, skorzystaj z opcji Podziel plik w tym miejscu. Odnajdziesz ją pomiędzy zaimportowanymi stronami pliku.


Podział pliku na odrębne strony umożliwi zarządzanie każdą z nich z osobna. Możesz zarówno przeglądać poszczególne dokumenty dzięki opcji , jak i zadecydować o ewentualnym usunięciu jednej z stron opcją .

Po podziale stron pliku na odrębne dokumenty, przejdź dalej klikając opcję Kontynuuj.


Przed ostatecznym zaimportowaniem podzielonych dokumentów do Portalu Biura, otrzymujesz możliwość ich podglądu przy pomocy , oraz ewentualnej zmiany ich nazw dzięki opcji .

W celu zatwierdzenia zmian i przesłania dokumentów do portalu, skorzystaj z opcji Prześlij plik.


Podzielone dokumenty zostają przekazane do Portalu Biura, skąd Twoje biuro rachunkowe niebawem je pobierze.