Teraz pokażemy Ci, jak wykorzystując szablon SMS możesz zbiorczo wysłać swoim klientom powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności za dokument. 

Przejdź do modułu Rozrachunki wg dokumentów. Korzystając z filtrów możesz wyświetlić tylko te należności, których termin płatności przypada, np. na bieżący tydzień. 

Następnie zaznacz wszystkie rozrachunki i kliknij na nie prawym klawiszem myszy (menu kontekstowe). Z menu kontekstowego wybierz opcję Wyślij SMS zbiorczo


W oknie Zbiorcza wysyłka wiadomości SMS widzisz listę kontrahentów, do których za chwilę wyślesz SMS-y z przypomnieniem o terminie płatności. Zwróć uwagę na numery telefonów. Jeśli zostały uzupełnione wcześniej w kartotekach Twoich klientów, nie musisz nic robić.  

Kliknij w przycisk Dalej

W kolejnym kroku wybierz szablon wysyłki SMS. W naszym przykładzie posłużymy się wcześniej zmodyfikowanym szablonem Przypomnienie o terminie płatności

Kliknij w przycisk Dalej

W ostatnim kroku możesz zadecydować, czy utworzone SMS-y zostaną od razu umieszczone w Skrzynce nadawczej, skąd program wyśle je automatycznie, czy w Wiadomościach roboczych, gdzie zweryfikujesz ich treść i sam zlecisz wysyłkę. W naszym przykładzie decydujemy się na umieszczenie utworzonych wiadomości w Skrzynce nadawczej

Kliknij Generuj, aby rozpocząć proces tworzenia wiadomości SMS. 

Program przetwarza dane, tworzy wiadomości i informuje o postępach w oknie podsumowania. Kliknij Zakończ, aby zamknąć okno zbiorczej wysyłki SMS. 

SMS-y trafiły właśnie do Skrzynki nadawczej (moduł Wiadomości SMS -> Skrzynka nadawcza), gdzie czekają na wysłanie. Czas automatycznej wysyłki został ustalony w parametrach Wiadomości SMS na 5 minut (Administracja -> Słowniki -> Kategorie SMS, zakładka Podstawowe). Oznacza to, że maksymalnie po takim czasie wiadomości zostaną wysłane. 

Po wysłaniu, SMS-y trafiają do modułu Wiadomości SMS -> Wysłane, gdzie w razie potrzeby możesz do nich wrócić. Masz także możliwość ponowienia ich wysyłki. W tym celu zaznacz wiadomości i kliknij w opcję Wyślij ponownie


Gratulacje! Właśnie wysłałeś swoje pierwsze SMS-y korzystając z InsERT GT.