W parametrach wiadomości SMS możesz ustawić, aby każda nowa wiadomość była wysyłana jako Wiadomość typu flash (wiadomość, która automatycznie wyświetli się na ekranie telefonu odbiorcy, bez konieczności jej otwierania). 

Jeśli wykupiłeś taryfę PRO, możesz włączyć używanie polskich znaków w tworzonych wiadomościach.  

SMSy, tak jak inne dane w programie, mogą być dzielone na kategorie. Umożliwia to ich łatwe filtrowanie i analizowanie. Kategorie możesz dodawać w module Administracja -> Słowniki -> Kategorie SMS. W parametrach Wiadomości SMS ustaw domyślną kategorię dla SMS-ów (np. Windykacja). 

Uwaga! Wszystkie powyższe parametry mają charakter domyślny, co oznacza, że zostaną zastosowane do każdej wysyłanej ręcznie wiadomości SMS. 

W dolnej części okna parametrów możesz określić częstotliwość wysyłania SMS-ów przez program. Domyślnie InsERT GT wysyła wiadomości co 5 minut. Oznacza to, że co 5 minut program sprawdza skrzynkę nadawczą i wysyła wiadomości, które w niej są. Program wysyła wiadomości w taki sposób, że przykładowo wysłanie kilku tysięcy SMSów nie powinno zająć więcej niż kilkanaście minut. 

Kliknij przycisk OK w celu zapisania ustawień.