Zanim rozpoczniesz wysyłanie SMS-ów z programu, możesz zapoznać się z informacjami i parametrami dotyczącymi usługi. Przejdź w tym celu do modułu Administracja -> Parametry -> Wiadomości SMS

W zakładce Stan usługi prezentowane są: 

  • status usługi, 
  • ilość pozostałych SMS-ów w pakiecie, 
  • data, do której pakiet pozostanie aktywny. 

Zweryfikujesz w niej także rodzaj posiadanej taryfy oraz limity dla wysyłanych wiadomości SMS.