W tym kroku dodaj wszystkie zasoby (w tym przypadku stoliki), które związane są z rezerwacjami w Twojej firmie.

W tym celu kliknij Dodaj zasób.


W oknie, które się pojawiło wybierz wcześniej stworzoną kategorię zasobu. W przedstawianym przykładzie będą to Stoliki.

Poszczególne nazwy zasobów potraktuj tak, aby nazwa zasobu odpowiadała temu ile osób może zasiąść przy danym stoliku. W przedstawianym przykładzie nazwą będzie „Stolik 2-osobowy”, „Stolik 3-osobowy”, „Stolik 4-osobowy” i „Stolik 6-osobowy”.

Wprowadź Nazwę publiczną zasobu – jest to nazwa, którą zobaczą Twoi klienci.

W pozycji Liczba jednoczesnych rezerwacji wpisz ilość poszczególnych stolików, którymi dysponujesz. W przykładzie dla 2-osobowych wprowadzono ilość 5 ponieważ dana restauracja posiada 5 stolików 2-osobowych, które mogą być jednocześnie zarezerwowane.

W polu Maksymalna liczba miejsc na rezerwację ustal jaką ilość tego rodzaju stolików będzie mógł zarezerwować klient podczas jednej rezerwacji.

Dla każdego z zasobów ustaw indywidualny kolor etykiety.

Poniżej wybierz, jakie usługi mają być dostępne dla tworzonego zasobu.

Koniecznie ustaw Godziny dostępności, jeśli są one różne od wcześniej podanych godzin pracy firmy.

Po zakończeniu edycji zasobu kliknij ZATWIERDŹ i przejdź do dodawania kolejnego zasobu (stolika).


Po dodaniu wszystkich zasobów (stolików) kliknij DALEJ.