W tym kroku wprowadź po kolei wszystkie usługi, jakie klient będzie mógł zarezerwować. W przypadku restauracji będzie to usługa rezerwacji.

Aby dodać usługę kliknij Dodaj usługę.


W oknie dodawania usługi wprowadź odpowiednią nazwę. W naszym przykładzie będzie to „Rezerwacja – 1h”.

Rodzaj usługi ustaw na Godzinową, a następnie poniżej określ jej czas trwania.

W przypadku konfiguracji rezerwacji stolików, ceny usług pozostaw na 0.00 zł.

Wybierz kolor etykiety usługi, która w przyszłości będzie przypisywana w graficznej wersji terminarza Restauracji.

Po zakończeniu edycji kliknij ZATWIERDŹ.


Po dodaniu wszystkich usług kliknij DALEJ.