Jeśli chcesz aby na stronie wizytówkowej pojawiły się odnośniki do profili Twojej firmy z portali takich jak Instagram i Facebook, przejdź do zakładki Social media i wprowadź prawidłowe adresy, do których mają kierować tworzone odnośniki.

Po wprowadzeniu prawidłowych adresów kliknij ZAKTUALIZUJ i przejdź do kolejnej zakładki.