Aplikacja zarezerwuj.pl w zakładce SEO umożliwia dodanie Meta tytułu i Meta opisu, które informują Google oraz inne wyszukiwarki o temacie witryny. Do właściwego wypozycjonowania strony wizytówkowej w wyszukiwarkach konieczne jest dodanie odpowiednich tzw. meta tagów.

Wypełnij pola Meta tytuł i Meta opis.​ Obie te informacje będą prezentowane w wynikach wyszukiwania w Google, Bing itp. W polu Meta tytuł aplikacja domyślnie umieszcza nazwę firmy, branżę oraz miejscowość. Nazwę firmy można zastąpić innym tekstem – np. nazwą prowadzonej działalności. Branża i miejscowość zostaną dodane do tytułu automatycznie. W polu Meta opis należy podobnie jak w Meta tytule użyć fraz (sformułowań) charakteryzujących prowadzoną działalność – takich, po których chcemy by internauci odnaleźli stronę w wyszukiwarce.

!!!Uwaga!!!
Meta tytuł pozwala na wprowadzenie maksymalnie 200 znaków. Meta opis zaakceptuje natomiast maksymalnie 250 znaków. W celu lepszego pozycjonowania twojej strony zalecamy aby Meta tytuł nie przekraczał 60 znaków. W przypadku Meta opisu zalecana długość nie powinna być dłuższa niż 155 znaków.

Po wprowadzeniu niezbędnych zmian kliknij przycisk ZAKTUALIZUJ.