Przejdź do zakładki Informacje kontaktowe.

Wszelkie dane występujące w tym miejscu zostały przeniesione z ustawień menu Dane Firmy. Możesz je uzupełnić, bądź zmienić z tego poziomu jeśli chcesz, aby dane z jakiegoś powodu różniły się od tych wprowadzonych już wcześniej.

Po wprowadzeniu niezbędnych zmian, przejdź do kolejnej zakładki.