Aby proces rezerwacji przebiegał sprawnie i komfortowo zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów koniecznie określ niezbędne parametry terminarza:

  • Nazwa terminarza – w zależności od tego, czy chcesz prowadzić jeden terminarz dla całej firmy, czy kilka osobnych (np. dla oddziałów) wprowadź odpowiednią nazwę. W przedstawianym przykładzie będzie to Wydarzenia INS Edukacja&Webinaria;
  • Ustal Typ terminarza jako Wydarzeniowy;
  • Minimalny czas rezerwacji przed terminem – jeśli chcesz, np. zamknąć możliwość rezerwacji w aktualnym dniu na godzinę przed zamknięciem firmy, wprowadź w pole godziny wartość 1. Dzięki temu rezerwacja będzie możliwa najpóźniej na godzinę przed planowanym zamknięciem firmy;
  • Maksymalny czas rezerwacji w przód – tu możesz wyznaczyć czas na jaki można dokonać rezerwacji w przód. Jeśli wprowadzisz np. wartość 30 dni, to rezerwacje będą przyjmowane wyłącznie na kolejnych 30 dni;
  • Anulowanie rezerwacji z wyprzedzeniem – podaj najkrótszy czas przed zarezerwowanym terminem wydarzenia, do kiedy można odwołać rezerwację;

Jeśli definiowany terminarz ma być dostępny w innych godzinach niż podanych wcześniej godzinach otwarcia firmy, koniecznie wprowadź prawidłowe godziny otwarcia w pozycji Dni dostępności.

W prawej części okna musisz określić, z jakimi kategoriami i konkretnymi zasobami (szkoleniowcami) terminarz będzie powiązany (mogą to być wszystkie zasoby lub tylko wybrane).

W sekcji zaawansowanych parametrów rezerwacji aktywuj Obsługę rezerwacji wielokrotnych, jeśli chcesz aby twoi klienci zyskali możliwość równoczesnej rezerwacji wielu takich samych wydarzeń.

Jeśli wszystkie wyżej wymienione parametry zostały określone, kliknij DALEJ.