W tym kroku dodaj wszystkich trenerów firmy (Zasoby), którzy prowadzą oferowane przez firmę szkolenia.

Aby rozpocząć wprowadzanie danych, kliknij Dodaj zasób .


Wybierz wcześniej stworzoną kategorię zasobu. W przedstawianym przykładzie będą to Szkoleniowcy.

Wprowadź Imię i Nazwisko pracownika (trenera) oraz Nazwę publiczną – tą nazwę zobaczą klienci.

Jeśli dodasz Adres e-mail trenera, będziesz mógł mu w przyszłości wysyłać różne ważne informacje – np. grafik pracy.

W polu Opis możesz wprowadzić dowolne informacje o pracowniku, np. zdobyte certyfikaty i nagrody, specjalizacje.

Dla każdego z zasobów (trenerów) ustaw indywidualny kolor etykiety w terminarzu. Dzięki temu wszystkie przyjęte rezerwacje usług wykonywanych przez danego trenera będą wyróżnione tym właśnie kolorem.

Następnie wybierz, jakie usługi świadczyć będzie definiowany szkoleniowiec.

Ustaw Godziny dostępności, jeśli są one różne od wcześniej podanych godzin pracy firmy.

Jeśli chcesz, możesz dodać zdjęcie trenera klikając w link dodaj zdjęcie u góry ekranu.

Na koniec kliknij ZATWIERDŹ.

Jeśli twoja firma ma więcej niż jednego szkoleniowca, możesz zacząć wprowadzać dane kolejnego.


Po dodaniu wszystkich zasobów (szkoleniowców) kliknij DALEJ.