W kolejnym kroku określ kategorie (grupy) zasobów, którymi dysponujesz. W przypadku firmy szkoleniowej będą to Szkoleniowcy. Kliknij Dodaj kategorię.


W oknie dodawania kategorii wprowadź nazwę kategorii i zaznacz checkbox „Czy jest to osoba?”, a następnie kliknij ZATWIERDŹ.


Po powrocie na wcześniejszą stronę powinna pojawić się lista z dodaną kategorią zasobów (grupą pracowników) – Szkoleniowcy.

Aby przejść do kolejnego kroku kliknij DALEJ.