W tym kroku wprowadź po kolei wszystkie usługi, jakie klient będzie mógł zarezerwować. W przypadku firmy świadczącej usługi transportowe będą to dostawy w podziale na maksymalną długość trasy oraz usługi dodatkowe, z których będzie mógł skorzystać klient .

Aby dodać usługę kliknij Dodaj usługę.

W pierwszym polu wprowadź odpowiednią nazwę. W naszym przykładzie będzie to Dostawa do 25 km. Określ czas trwania oraz cenę usługi.

Wybierz kolor etykiety usługi – tym kolorem będą oznaczone na terminarzu wszystkie rezerwacje tej usługi.

Kliknij Dodaj wariant. W ten sposób do dodawanej usługi dodasz jej warianty, które twoja firma może świadczyć przy dostawie zamówienia.

Dla każdego wariantu koniecznie określ czas trwania oraz cenę usługi.  W przedstawianym przykładzie Dostawa do 25 km składa się z 3 wariantów:
wariant 1 – Dostawa
wariant 2 – Dostawa + Wniesienie
wariant 3 – Dostawa + Wniesienie + Montaż

Na koniec kliknij ZATWIERDŹ.


Po dodaniu wszystkich usług kliknij DALEJ.