W tym kroku dodaj wszystkie samochody dostawcze (Zasoby), które związane są usługami dostaw świadczonych przez twoją firmę.

W tym celu kliknij Dodaj zasób .


W oknie, które się pojawiło wybierz wcześniej stworzoną kategorię zasobu. W przedstawianym przykładzie będą to Samochody dostawcze.

Wprowadź Nazwę samochodu oraz jego Nazwę publiczną – tą nazwę zobaczą Twoi klienci.

W polu Opis możesz wprowadzić dowolne informacje o samochodzie, np. nr tablicy rejestracyjnej czy dopuszczalnej masy całkowitej, którą jest w stanie przewieźć pojazd.

Ustaw indywidualny kolor etykiety dla dodawanego zasobu.

Koniecznie ustaw Godziny dostępności, jeśli są one różne od wcześniej podanych godzin pracy firmy.

Poniżej wybierz, jakie usługi mają być dostępne dla tworzonego zasobu.

Jeśli chcesz możesz dodać zdjęcie samochodu klikając w link dodaj zdjęcie u góry ekranu.

Po zakończeniu edycji zasobu kliknij ZATWIERDŹ i przejdź do dodawania kolejnego zasobu (samochodu).


Po dodaniu wszystkich zasobów (samochodów) kliknij DALEJ.