Aby proces rezerwacji przebiegał sprawnie i komfortowo zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów koniecznie określ niezbędne parametry terminarza:

  • Nazwa terminarza – w zależności od tego, czy chcesz prowadzić jeden terminarz dla całej firmy, czy kilka osobnych (np. dla oddziałów, filii) wprowadź odpowiednią nazwę, przykładowo Terminarz dostaw MebloWorld;
  • Minimalny czas rezerwacji przed terminem – Jeśli chcesz, by np. zamknąć możliwość rezerwacji na jeden dzień przed, wprowadź w pole dni wartość 1. Dzięki temu rezerwacja będzie możliwa najpóźniej na 1 dzień przed planowaną dostawą;
  • Maksymalny czas rezerwacji w przód – tu możesz wyznaczyć czas na jaki można dokonać rezerwacji w przód. Jeśli wprowadzisz np. wartość 30 dni, to rezerwacje będą przyjmowane wyłącznie na kolejnych 30 dni;
  • Anulowanie rezerwacji z wyprzedzeniem – podaj najkrótszy czas przez zarezerwowanym terminem, do kiedy można odwołać rezerwacje;
  • Odstępy czasu przy wyborze godzin rezerwacji – wskaż najmniejszy odstęp czasowy pomiędzy rezerwacjami.

Jeśli definiowany terminarz ma być dostępny w innych godzinach niż podanych wcześniej godzinach otwarcia, koniecznie wprowadź prawidłowe Godziny dostępności.

W prawej części okna musisz określić, z jakimi kategoriami i konkretnymi zasobami (samochodami) terminarz będzie powiązany (mogą to być wszystkie samochody lub tylko wybrane). W ten sposób możesz określić, że np. dany terminarz obejmuje tylko usługi dostaw samochodami do 3,5 tony a dodając kolejny terminarz będzie można przypisać samochody o większej dopuszczalnej masie całkowitej.

Jeśli wszystkie wyżej wymienione parametry zostały określone, kliknij DALEJ.