Aby proces rezerwacji wydarzeń przebiegał sprawnie i komfortowo zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów, koniecznie określ niezbędne parametry terminarza:

  • Nazwa terminarza – w zależności od tego, czy chcesz prowadzić jeden terminarz dla całego biura rachunkowego, czy kilka osobnych wprowadź odpowiednią nazwę. W przedstawianym przykładzie będzie to Terminarz biura rachunkowego;
  • Ustal Typ terminarza jako Godzinowy;
  • Minimalny czas rezerwacji przed terminem – jeśli chcesz, by np. zamknąć możliwość rezerwacji na godzinę przed, wprowadź w pole godz. wartość 1. Dzięki temu rezerwacja będzie możliwa najpóźniej na 1 godzinę przed planowanym spotkaniem;
  • Maksymalny czas rezerwacji w przód – tu możesz wyznaczyć czas, na jaki można dokonać rezerwacji w przód. Jeśli wprowadzisz np. wartość 30 dni, to rezerwacje będą przyjmowane wyłącznie na kolejnych 30 dni;
  • Anulowanie rezerwacji z wyprzedzeniem – podaj najkrótszy czas przed zarezerwowanym terminem wydarzenia, do kiedy można odwołać rezerwację;
  • Odstępy czasu przy wyborze godzin rezerwacji – wskaż najmniejszy odstęp czasowy pomiędzy rezerwacjami. W przedstawianym przykładzie odstępy czasowe ustawione są na 10 minut.

Jeśli definiowany terminarz ma być dostępny w innych godzinach niż podanych wcześniej godzinach otwarcia biura rachunkowego, koniecznie wprowadź prawidłowe godziny otwarcia w pozycji Dni dostępności.

W prawej części okna musisz określić, z jakimi kategoriami i konkretnymi zasobami (pracownikami biura) terminarz będzie powiązany (mogą to być wszyscy specjaliści lub tylko wybrani). W ten sposób możesz określić, że np. dany terminarz obejmuje tylko usługi wykonywane przez pracowników danej specjalizacji (np. kadry i płace), a dodając kolejny terminarz będzie można przypisać pracowników pozostałych specjalizacji.

W sekcji zaawansowanych parametrów rezerwacji aktywuj Obsługę rezerwacji wielokrotnych, jeśli chcesz aby twoi klienci zyskali możliwość równoczesnej rezerwacji wielu takich samych usług.

Jeśli wszystkie wyżej wymienione parametry zostały określone, kliknij DALEJ.