Aby proces rezerwacji przebiegał sprawnie i komfortowo zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów, koniecznie określ niezbędne parametry terminarza:

  • Nazwa terminarza – w zależności od tego, czy chcesz prowadzić jeden terminarz dla całej firmy, czy kilka osobnych (np. dla oddziałów, filii), wprowadź odpowiednią nazwę. W przedstawianym przykładzie będzie to Terminarz – Hotel Słoneczne Zacisze;
  • Ustal Typ terminarza jako Dobowy;
  • Minimalny czas rezerwacji przed terminem – jeśli chcesz np. zamknąć możliwość rezerwacji w aktualnym dniu na 4 godziny przed zamknięciem recepcji, wprowadź w pole godziny wartość 4. Dzięki temu rezerwacja będzie możliwa najpóźniej na 4 godziny przed planowanym zamknięciem recepcji hotelu;
  • Maksymalny czas rezerwacji w przód – tu możesz wyznaczyć czas, na jaki można dokonać rezerwacji w przód. Jeśli wprowadzisz np. wartość 180 dni, to rezerwacje będą przyjmowane wyłącznie na kolejnych 180 dni;
  • Anulowanie rezerwacji z wyprzedzeniem – podaj najkrótszy czas przed zarezerwowanym terminem do kiedy można odwołać rezerwację.

Jeśli definiowany terminarz ma być dostępny w innych godzinach niż podanych wcześniej godzinach otwarcia recepcji, koniecznie wprowadź prawidłowe godziny otwarcia w pozycji Dni dostępności.

Parametry Rozpoczęcie doby i Zakończenie doby definiują czas trwania doby hotelowej.

W prawej części okna musisz określić, z jakimi kategoriami i konkretnymi zasobami (pokojami/apartamentami) terminarz będzie powiązany (mogą to być wszystkie pokoje lub tylko wybrane). W ten sposób możesz określić, że np. dany terminarz obejmuje tylko usługi rezerwacji pokoi hotelowych, a kolejnemu terminarzowi będzie można przypisać przykładowo atrakcje hotelowe (typu sauna, basen, SPA), które dostępne są w danym miejscu.

W sekcji zaawansowanych parametrów rezerwacji aktywuj Obsługę rezerwacji wielokrotnych, jeśli chcesz aby twoi klienci zyskali możliwość równoczesnej rezerwacji wielu takich samych pokoi/apartamentów.

Jeśli wszystkie wyżej wymienione parametry zostały określone, kliknij DALEJ.