W tym kroku dodaj wszystkie rodzaje pokoi (Zasoby), które dostępne są dla odwiedzających twój hotel.

W tym celu kliknij Dodaj zasób.


W oknie, które się pojawiło, wybierz wcześniej stworzoną kategorię zasobu. W przedstawianym przykładzie będą to Pokoje.

Wprowadź Nazwę pokoju oraz jego Nazwę publiczną – tę nazwę zobaczą Twoi klienci.

W pozycji Liczba jednoczesnych rezerwacji wprowadź liczbę odpowiadającą ilości tego rodzaju pokoi w twoim hotelu.

W polu Maksymalna liczba miejsc na rezerwację ustal jaką ilość tego rodzaju pokoi będzie mógł zarezerwować klient podczas jednej rezerwacji.

Ustaw indywidualny kolor etykiety dla dodawanego zasobu.

Poniżej wybierz, jakie usługi mają być dostępne dla tworzonego zasobu.

Godziny dostępności zostaną automatycznie ustawione na 24h wraz z przypisaniem do zasobu usługi, której rodzaj w poprzednim kroku został ustawiony na dobowy.

Jeśli chcesz możesz dodać zdjęcie wnętrza pokoju klikając w link dodaj zdjęcie u góry ekranu.

Po zakończeniu edycji zasobu kliknij ZATWIERDŹ i przejdź do dodawania kolejnego zasobu (pokoju/apartamentu).


Po dodaniu wszystkich zasobów kliknij DALEJ.