W tym kroku dodaj wszystkie rodzaje pokoi (Zasoby), które dostępne są dla odwiedzających twój hotel.

W tym celu kliknij Dodaj zasób.


W oknie, które się pojawiło, wybierz wcześniej stworzoną kategorię zasobu. W przedstawianym przykładzie będą to Pokoje.

Wprowadź Nazwę pokoju oraz jego Nazwę publiczną – tę nazwę zobaczą Twoi klienci.

W pozycji Liczba jednoczesnych rezerwacji wprowadź liczbę odpowiadającą ilości tego rodzaju pokoi w twoim hotelu.

Ustaw indywidualny kolor etykiety dla dodawanego zasobu.

Poniżej wybierz, jakie usługi mają być dostępne dla tworzonego zasobu.

Godziny dostępności zostaną automatycznie ustawione na 24h wraz z przypisaniem do zasobu usługi, której rodzaj w poprzednim kroku został ustawiony na dobowy.

Jeśli chcesz możesz dodać zdjęcie wnętrza pokoju klikając w link dodaj zdjęcie u góry ekranu.

Po zakończeniu edycji zasobu kliknij ZATWIERDŹ i przejdź do dodawania kolejnego zasobu (pokoju/apartamentu).


Po dodaniu wszystkich zasobów kliknij DALEJ.