W tym kroku wprowadź po kolei wszystkie usługi, jakie klient będzie mógł zarezerwować. W przypadku hotelu będą to rezerwacje różnego rodzaju pokoi i apartamentów.

Aby dodać usługę kliknij Dodaj usługę.


W pierwszym polu wprowadź odpowiednią nazwę. W naszym przykładzie będzie to Rezerwacja pokoju 1-osobowego.

Rodzaj usługi ustaw na Dobowa, a następnie powyżej określ Cenę za dobę.

Różne warianty rezerwacji danej usługi ustawisz klikając Dodaj wariant. Dzięki temu możesz przykładowo udostępnić możliwość dostawienia dodatkowego łóżka do pokoju.

Wprowadź Maksymalny czas trwania rezerwacji w dniach. Dzięki temu zdefiniujesz, na jaką maksymalną ilość dni klienci będą mogli rezerwować pokoje w twoim hotelu.

Wybierz kolor etykiety usługi – tym kolorem będą oznaczone w terminarzu wszystkie rezerwacje tej usługi.

Na koniec kliknij ZATWIERDŹ.


Po dodaniu wszystkich usług kliknij DALEJ.