Ponieważ do korzystania z nowej formy płatności na dokumentach konieczna jest aktywacja kredytu kupieckiego, należy zadbać o to, aby forma płatności typu kredyt kupiecki była włączona w programie. 

Jeśli masz już aktywny kredyt kupiecki w Subiekcie, możesz pominąć poniższą czynność. 

W celu aktywowania kredytu kupieckiego, przejdź do modułu Administracja -> Parametry -> Parametry Subiekta. Następnie, na drugiej zakładce – Płatności, zaznacz opcję Obsługa kredytu kupieckiego. Ustawienie zatwierdź klikając przycisk OK