Przy pierwszym uruchomieniu Subiekta 123 pojawia się ekran powitalny.

Z jego poziomu możesz uruchomić kreator, który pozwoli Ci skonfigurować najważniejsze opcje związane z obsługą programu.

Możesz także przejść do tematów e-pomocy przedstawiających pierwsze kroki z Subiektem 123.

Kolejne kroki konfiguracji programu do pracy zostały przedstawione tutaj.

Kliknij w przycisk Uruchom kreator.


Kreator składa się z trzech kroków w których uzupełnisz podstawowe dane niezbędne do rozpoczęcia pracy.

Krok 1 – Informacje podatkowe

Wprowadź swój urząd skarbowy (dostępna jest wyszukiwarka urzędów), określ swój status VAT oraz wybierz tryb składania deklaracji VAT, formę działalności (KPiR, Karta podatkowa, Ryczałt) i zaliczkę na podatek dochodowy. Na koniec określ, czy składki ZUS opłacasz tylko za siebie czy także za pracowników. Ewentualnie zmień język na Rosyjski lub Ukraiński.

Zatwierdź ustawienia klikając Dalej.


Krok 2 – Rachunek bankowy

Wprowadź dane swojego firmowego rachunku bankowego. Określ walutę, wprowadź numer i nazwę rachunku oraz nazwę banku (ta podpowiadana jest automatycznie na podstawie numeru rachunku). Opcjonalnie podaj też kod SWIFT.

Kliknij w przycisk Dalej.


Krok 3 – Numeracja dokumentów

Wybierz jeden z dostępnych sposobów numerowania dokumentów sprzedaży. Jeśli zechcesz będziesz mógł później zmienić sposób numeracji w Konfiguracji programu.

Kliknij w przycisk Zakończ kreator.


Program jest wstępnie przygotowany do pracy.

Jak wspomniano wcześniej, konfiguracja poszczególnych elementów programu została szczegółowo opisana w e-pomocy.

Znajdziesz tam również wiele innych tematów pomocy związanych z obsługą Subiekta 123.