Zakończenie udostępniania aplikacji Subiekt 123 dla klienta biura rachunkowego może być wykonane z dwóch miejsc.

Z poziomu Konta InsERT biura rachunkowego możesz skorzystać z opcji wyrejestrowania klienta z usługi Subiekta 123 dla InsERT nexo.


Tą samą czynność wykonasz bezpośrednio z poziomu programu. Wystarczy, że w module Licencji skorzystasz z opcji Zakończ udostępnianie Subiekta 123.