Proces konfiguracji wymiany dokumentów z Subiektem 123 zawsze jest inicjowany z poziomu programu księgowego InsERT nexo PRO.

Aby udostępnić aplikację Subiekta 123 dla klienta biura rachunkowego, na wstępie zaloguj się do podmiotu księgowego tego klienta w Rachmistrzu/Rewizorze nexo PRO.

Po zalogowaniu do podmiotu kliknij w drabinkę znajdującą się w prawym górnym rogu okna programu. Następnie przejdź do zakładki Ustawienia i wybierz hiperlink Zarządzaj licencjami.


Na stronie zarządzania licencjami upewnij się czy licencja Subiekta 123 dla biur rachunkowych jest aktywna.

Kliknij hiperlink Udostępnij Subiekta 123.


W wyświetlonym kreatorze udostępniania Subiekta 123 wybierz Datę uruchomienia usługi, wprowadź adres e-mail klienta, na który wysłana zostanie wiadomość z zaproszeniem do korzystania z Subiekta 123.

Zaznacz Skonfiguruj wymianę dokumentów on-line z Subiektem 123, a następnie uzupełnij nazwę wykorzystywaną do identyfikowania nadawcy. Wpisanie hasła szyfrowania zaszyfruje przesyłane dane kluczem znanym jedynie nadawcy (klientowi biura) i odbiory dokumentów (biuru rachunkowemu). W przypadku jego wpisania pamiętaj, że należy użyć go również w Subiekcie 123, z którym będzie uruchomiona wymiana dokumentów online.

Po wprowadzeniu niezbędnych danych kliknij DALEJ.W ostatnim kroku kreatora udostępniania aplikacji wyświetlona zostanie informacja o wysłaniu wiadomości e-mail na adres klienta biura z zaproszeniem do korzystania z udostępnionego Subiekta 123. Wiadomość ta zawiera instrukcję informującą klienta, jak zakończyć proces udostępniania usługi.

Kliknij ZAKOŃCZ, aby zamknąć kreator i powrócić do programu linii nexo PRO.


Udostępnienie aplikacji Subiekt 123 zostanie również odnotowane w Koncie InsERT, w module Klienci Biura.