Teraz konieczne jest aktywowanie usługi, aby w kolejnym kroku móc udostępniać moduł Dokumenty w Portalu Biura klientom.

Aktywacja usługi jest jednorazowa – wykonuje się ją w dowolnym podmiocie klienta biura rachunkowego (z włączoną usługą Dokumenty w Laboratorium).

Kliknij w opcję PB (Portal Biura) znajdującą się w górnej części okna programu (pasek narzędzi). Następnie wybierz opcję Udostępnianie Portalu Biura.


W oknie Zarządzanie usługami Portalu Biura zweryfikuj dane klienta. Podpowiadane są automatycznie z Danych Podmiotu.

Usługa Dokumenty jest domyślnie zaznaczona, zostanie więc udostępniona.

Adres e-mail klienta, także jest podpowiadany z Danych Podmiotu. Możesz go zmienić. Jest to adres, na który klient otrzyma zaproszenie do usługi wraz z linkiem aktywacyjnym.

Kliknij przycisk Dalej.


W kolejnym kroku zatwierdź udostępnienie usługi klientowi klikając przycisk Wykonaj.


Wiadomość z zaproszeniem została wysłana do klienta o czym program informuje w ostatnim kroku kreatora.

Kliknij w przycisk Zamknij.