Kliknij w opcję PB (Portal Biura) znajdującą się w górnej części okna programu (pasek narzędzi). Następnie wybierz opcję Zarządzanie usługami Portalu Biura.


W oknie Zarządzanie usługami Portalu Biura zweryfikuj dane klienta. Podpowiadane są automatycznie z Danych Podmiotu.

Usługa Dokumenty jest domyślnie zaznaczona, zostanie więc udostępniona.

Adres e-mail klienta, także jest podpowiadany z Danych Podmiotu. Możesz go zmienić. Jest to adres, na który klient otrzyma zaproszenie do usługi wraz z linkiem aktywacyjnym.

Kliknij przycisk Dalej.


W kolejnym kroku zatwierdź udostępnienie usługi klientowi klikając przycisk Wykonaj.


Wiadomość z zaproszeniem została wysłana do klienta o czym program informuje w ostatnim kroku kreatora.

Kliknij w przycisk Zamknij.