Aby wysyłać raporty i informacje finansowo-księgowe do Portalu Biura, należy aktywować usługę Raporty.

Aktywacja Portalu Biura wykonywana jest tylko raz w dowolnym podmiocie, który obsługujesz.

Udostępnianie klientom Portalu Biura wykonywane jest natomiast dla każdego klienta z osobna (w jego podmiocie – Rachmistrz lub Rewizor GT).

Kliknij w ikonę PB (Portal Biura) znajdującą się w górnej części okna programu (pasek narzędzi). Następnie wybierz opcję Status licencji usług.


W oknie Status licencji usług, w sekcji Raporty, kliknij w opcję Aktywuj


W oknie Aktywacja licencji, zapoznaj się z opisem usługi oraz regulaminem usługi. Zaakceptuj jego postanowienia, a następnie kliknij w przycisk Aktywuj aplikację.


Program informuje o pomyślnym aktywowaniu usługi. Kliknij w przycisk Zamknij.


Od teraz okno Status licencji usługi będzie prezentowało ważność Raportów oraz ilość aktywnych podmiotów.

Pamiętaj, że po aktywacji usługi, masz miesiąc aby przetestować jej funkcjonalność za darmo. W przypadku Raportów możesz udostępniać zestawienia finansowo-księgowe nawet 50 klientom.

Kliknij w przycisk OK, aby zamknąć okno.Informacja o usłudze Raporty dostępna jest także w Twoim Koncie InsERT (menu Licencje).

Po kliknięciu w Szczegóły () możesz sprawdzić m.in. status i ważność usługi.

Jeśli chcesz przedłużyć usługę, kliknij w przycisk Kup Teraz.