Aby odbierać wysyłane przez klienta skany (zdjęcia) dokumentów w Portalu Biura, należy aktywować usługę Dokumenty.

Aktywacja Portalu Biura wykonywana jest tylko raz na dowolnym podmiocie, który obsługujesz.

Udostępnianie klientom Portalu Biura wykonywane jest natomiast dla każdego klienta z osobna (w jego podmiocie – Rachmistrz lub Rewizor GT).

Kliknij w ikonę PB (Portal Biura) znajdującą się w górnej części okna programu (pasek narzędzi). Następnie wybierz opcję Status licencji usługi.


W oknie Status licencji usługi kliknij w opcję Aktywuj.


Konieczne jest zalogowanie do Konta InsERT – podaj w tym celu swój adres e-mail oraz hasło, a następnie kliknij w przycisk Zaloguj.


W oknie Aktywacja licencji zapoznaj się z opisem usługi Dokumenty, następnie zjedź paskiem przewijania w dół okna.


W dolnej części okna, zapoznaj się z regulaminem usługi Dokumenty i zaakceptuj jego postanowienia.

Następnie kliknij w przycisk Aktywuj usługę.


Program pobiera dane z serwera i aktywuje usługę. Kliknij w przycisk Zamknij.


Informacja o statusie usługi, jej terminie ważności, a także o ilości aktywnych podmiotów jest prezentowana w oknie Status licencji usługi.

Kliknij w przycisk Aktywna.


Potwierdzenie akceptacji regulaminu usługi Dokumenty wysyłane jest na Twoją skrzynkę e-mail.


Informacja o usłudze Dokumenty dostępna jest także w Twoim Koncie InsERT.

Po kliknięciu w Szczegóły możesz sprawdzić m.in. status i ważność usługi.