Teraz wykorzystasz szablon SMS, aby wysłać swoim klientom powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności za dokument. 

Przejdź do modułu Rozrachunki i widoku Nierozliczone. Korzystając z filtrów możesz wyświetlić tylko te należności, których termin płatności przypada, np. na bieżący kwartał. 

Następnie zaznacz wybrany rozrachunek i kliknij w górnym menu Windykacja opcję Wyślij SMS


W oknie wiadomości SMS z górnego menu Operacje wybierz opcję  Dopisz z szablonu. 


W oknie Szablony wiadomości SMS wybierz wcześniej przygotowany szablon i kliknij przycisk Wybierz


Treść SMS-a została dodana zgodnie z szablonem i uzupełniona danymi z zaznaczonego dokumentu. Kliknij opcję Przekaż do wysłania, a program wyśle SMS do klienta. 


Wiadomość SMS została utworzona i oczekuje w tej chwili na wysłanie. Zostanie wysłana zgodnie z ustawionym interwałem wysyłki (pole Wysyłaj wiadomości co x minut). Jeśli chcesz niezwłocznie ją wysłać wejdź do modułu Komunikacja -> Wiadomości SMS -> widok Skrzynka nadawcza. Po zaznaczeniu wiadomości SMS kliknij w górnym menu opcję Wyślij. Twój SMS zostanie od razu wysłany. Gratulacje! Właśnie wysłałeś swoje pierwsze SMS-y korzystając z InsERT nexo.