Po dokonaniu zakupu, informacje o usłudze SMS znajdziesz w module Infoserwis w kaflu Usługa SMS.  

Program pobiera aktualne informacje o usłudze automatycznie, podczas uruchomienia programu. 

W kaflu widoczne są podstawowe dane odnośnie usługi SMS, takie jak ilość pozostałych SMS-ów, ważność pakietu czy wybrana taryfa. 


Jeśli program był uruchomiony podczas aktywowania usługi SMS – kafel nie będzie posiadał aktualnych informacji. 


Musisz odświeżyć status usługi SMS w programie. Najlepiej tego dokonać odświeżając dane licencyjne. 

W tym celu przejdź do modułu Konfiguracja -> Licencje (w wyszukiwarce wpisz słowo licencje).  

Kliknij w pole Zaktualizuj dane licencyjne


Status usługi SMS zostanie odświeżony. Odpowiednia informacja pojawi się w module Infoserwis. Program jest przygotowany do wysyłania wiadomości SMS. Zanim wyślesz swoją pierwszą wiadomość SMS dokonaj jeszcze kilku ustawień.