W oknie podsumowania zweryfikuj raz jeszcze poprawność przekazywanych danych. W razie konieczności poprawy danych skorzystaj z przycisku Wróć do edycji. Jeśli wszystko jest w porządku kliknij w przycisk Odzyskaj pieniądze.

Zlecenie windykacji dla danego dłużnika zostało przekazane do firmy Kaczmarski Inkasso. Otrzymałeś też mailowe potwierdzenie tego faktu na swój adres e-mail. Niebawem skontaktuje się z Tobą opiekun sprawy w celu telefonicznego potwierdzenia zlecenia.

Jeśli wcześniej wybrałeś rozrachunki różnych dłużników, zostaniesz teraz zapytany o wygenerowanie kolejnego zlecenia windykacyjnego. Kliknij Zleć kolejną sprawę, jeśli chcesz wygenerować zlecenie windykacji na kolejnego dłużnika. W przeciwnym wypadku zakończ kreator klikając w przycisk Zakończ zlecanie.

Bezpośrednio po przesłaniu sprawy do Kaczmarski Inkasso, należności w programie Subiekt/Rewizor/Rachmistrz nexo/nexo PRO otrzymują odpowiedni status. Na początku jest to Oczekiwanie.

W ramach toczącej się windykacji status w kolumnie Odzyskaj pieniądze będzie się zmieniał. Automatyczna aktualizacja statusów następuje w momencie otwarcia modułu z rozrachunkami. Możesz też skorzystać z odświeżenia statusu na żądanie. Skorzystaj w tym celu z menu Windykacja i opcji Odzyska pieniądze – odśwież status.

Jeśli chcesz wyświetlić szczegóły dotyczące windykacji danego rozrachunku, kliknij w status w kolumnie Odzyskaj pieniądze.

Spowoduje to otwarcie okna Historia windykacji.